Προσωπικό για Hotel-Εστιατόρια

Η γαστρονομία είναι ο κόσμος σας.

Προσωπικό ξενοδοχείων και εστιατορίων

Η γαστρονομία είναι ο κόσμος σας  και ο προορισμός σας είναι οι επιχειρήσεις των πελατών μας .

Σύμφωνα με το αυτό προσφέρουμε μόνιμη επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων σχολών (μαγείρων, βοηθών μάνατζερ και λοιπών τουριστικών επαγγελμάτων) από αλυσίδες εστιατορίων και ξενοδοχείων.

Η συνεργασία με το γραφείο μας σας ανοίγει προοπτικές και εξασφαλίζει το μέλλον σας