Άμεση εξυπηρέτηση – Συνέπεια – Αξιοπιστία και Ανθρώπινη ευαισθησία

Εργάτες

ΣΥΝΕΠΕΙΑ – Γραφείο ευρέσεως εργασίας

Επιλέγουμε για εσάς το κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη θέση

Οι χειρωνακτικές εργασίες απαιτούν την ενασχόληση ανθρώπων με συγκεκριμένες δεξιότητες, ευελιξία, μυϊκή δύναμη, εμπειρία και γνώση.

Πολλοί εργοδότες αντιλαμβάνονται ως «ρίσκο» την επιλογή του κατάλληλου εργάτη, μη μπορώντας να αξιολογήσουν τις ικανότητές του, μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων αν θα είναι συνεπής και αποτελεσματικός.

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας «Συνέπεια» με έδρα το Αιγάλεω έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, βρίσκοντας απασχόληση σε εργάτες οικοδομής, εργάτες γενικών καθηκόντων, εργάτες αγροτικών εργασιών και εργάτες εργοστασίων, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

 

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας ΣΥΝΕΠΕΙΑ δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Εργασίας

ΣΥΝΕΠΕΙΑ - Γραφείο ευρέσεως εργασίας
Στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, στη «Συνέπεια» βρίσκουμε απασχόληση στις παρακάτω επαγγελματικές κατηγορίες:

Εργάτες οικοδομής

Περισσότερα..

Εργάτες για αγροτικές εργασίες

Περισσότερα..

Εργάτες γενικών καθηκόντων

Περισσότερα..

Εργάτες για εργοστάσια

Περισσότερα..

Εργάτες οικοδομής

Oι αρμοδιότητες ενός εργάτη οικοδομής εξαρτώνται από τον τύπο του έργου και τη φύση των εργασιών που απαιτούνται σε κάθε φάση της κατασκευής.

Συνήθως περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία Οικοδομικής Τοποθεσίας
 • Φόρτωση και Εκφόρτωση Υλικών
 • Συναρμολόγηση και Μοντάρισμα
 • Χειρισμό Εργαλείων και Μηχανημάτων
 • Εκτέλεση Απλών Οικοδομικών Εργασιών
 • Συντήρηση Καθαριότητας στο Εργοτάξιο
Εργάτες γενικών καθηκόντων

Οι εργάτες γενικών καθηκόντων είναι πολύτιμοι για πολλούς κλάδους.

Οι αρμοδιότητές τους ποικίλουν και είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

 • Φόρτωση και Εκφόρτωση Υλικών
 • Συναρμολόγηση και Μοντάρισμα
 • Καθαρισμό και Συντήρηση
 • Υποστήριξη Παραγωγής
 • Εκτέλεση Οδηγιών
 • Υποστήριξη σε Μηχανήματα
 • Συνεργασία με Ομάδες
Εργάτες για αγροτικές εργασίες

Οι εργάτες αγροτικών εργασιών αναλαμβάνουν την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη γενικότερη φροντίδα των αγροτικών περιοχών.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία του Εδάφους
 • Φύτευση
 • Πότισμα και Λίπανση
 • Φροντίδα Καλλιεργειών
 • Συγκομιδή
 • Μεταφορά και Αποθήκευση
 • Συντήρηση Αγροτικών
 • Εγκαταστάσεων
 • Φροντίδα Ζώων
 • Συνεργασία και Επικοινωνία
Εργάτες για εργοστάσια

Οι εργάτες εργοστασίου συμβάλλουν στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Χειρισμό Μηχανημάτων
 • Συναρμολόγηση και Επεξεργασία
 • Ποιοτικό Έλεγχο
 • Συσκευασία και Ετικετοποίηση
 • Καθαρισμό και Συντήρηση
 • Λειτουργία σε Γραμμή Παραγωγής
 • Αποθήκευση Υλικών
 • Επικοινωνία και Συνεργασία